Donnerstag, Dezember 04, 2008

سریال هرج ‌و‌مرج خرابه های باستان "سکولاریسم (!) نو(!)" و ول و واویلای عینهو قوه مقننه (!) مثل شیر


دارالترجمه یاجوج و ماجوج / کوتاه و گويا و مستحب و فرا نو


سکولاریسم (!) نو(!)
و
عینهو قوه مقننه (!) مثل شیر


"هرج ‌و‌مرج سازمان‌های حقوق بشری خطر بزرگی است که دارد تبدیل به یک تهدید ملی می‌شود... و از مردم می‌خواهد یک راست وارد میدان «براندازی» بشوند... اما ... لایحه حمایت از خانواده که تقدیم مجلس هشتم شد... زنان به پارلمان رفتند. استقبال شدند. چای و شیرینی صرف شد … قوه مقننه در مقام میزبانی زنان معترض نه تنها شفای خاطر آنها شد، بلکه جهان را متوجه کرد که در ایران قوه مقننه مو را از ماست می‌کشد و برای حفظ حقوق زنان مثل شیر توی دل دولت می‌رود!...

گروه‌های حقوق بشری درون ایران مثل قارچ دارند می‌رویند. تنها خط ارتباطی با آنها ایمیل‌هایی است که دریافت می‌شود و وبلاگ‌هایی است که حضور خود را اعلام می‌کنند... نمی‌دانم کدامیک سر درون حاکمیت دارند و کدامیک سر درون اپوزیسیونی که آنها را تغذیه می‌کند تا نفرگیری کنند و به مقاصد سیاسی شان برسند... با بمباران ایمیلی که گاهی فقط توسط یک شخص اتفاق می‌افتد چرخ حقوق بشر نمی‌چرخد… و نمی‌توان به هر سازمانی که به نام حقوق بشر اعلام موجودیت می‌کند اعتماد کرد"!

مهرانگیز خانوم کار،
(وکیل پایه یک "داد" گستری باشگاه "سکولاریسم (!) نو(!)" و ول و واویلا
"سکولاریسم(!) نو(!)" و ول و واویلا
http://www.newsecularism.com/2008/1208-A/120408-Mehrangiz-Kar-Human-Rights.htm
پنج شنبه 14 آذر 1387 ـ 4 دسامبر2008
.............................

... تمرین ...
...............


" مجلسي که مي ترسد/
دو سه ماه پيش بود که مجلس هشتم فعالان زن را از باب يک حرکت تبليغاتي پذيرا شد و به آنها ‏وعده هاي خوب خوب داد. آن حرکت اگر تبليغاتي نبود چه بود؟...
آيا جمعيت بزرگي که بيش از نصف جمعيت ايران ‏را تشکيل مي دهد و فاقد حقوق شهروندي است حق ندارد براي مطالعه اين حقوق دست به اقدامي قانوني بزند؟ به ‏کدام مرجع صالحه مي تواند مراجعه کند؟ به هيأت رئيسه مجلس؟ به شوراي نگهبان؟ به مجمع تشخيص مصلحت ‏نظام؟ ... مرجع ‏ديگري سراغ داريد؟ ‏"!

مهرانگیز خانوم کار
(مرجع صالحه نصف جمعيت 999.999 امضایی)
" . و ز" حلقه ملکوت زم انه
http://www.roozonline.com/archives/2008/11/post_10056.php
پنجشنبه 23 آبان 1387- 13 نوامبر 2008