Sonntag, Januar 11, 2009

کاریکاتوریست "تبعیدی(!)" عصبانی « . و ز» بالاخره کاریکاتور امام سیزدهم ره راحلشو می کشه؟ … یا نمی کشه؟… می کشه؟… یا نمی کشه ؟... یا .. کشه

دارالترجمه یاجوج و ماجوج
کوتاه و گويا و مستحب و فرا نو

کاریکاتوریست "تبعیدی(!)" عصبانی " . و ز"
بالاخره کاریکاتور امام سیزدهم ره راحلشو می کشه؟ … یا نمی کشه؟…
می کشه؟... یا .. کشه؟