Freitag, Januar 23, 2009

و میلیاردها روز و سی سال از خلقت دنیا گذشت و هیچکس یه سوال بنیادی یک "صنف" جواب نداد

مولتی مینیمالیست
http://multiminimal.blogfa.com/
و میلیاردها روز از خلقت دنیا گذشت و هیچکس نپرسید که این همه فاحشه نوامیس که بودند...