Mittwoch, Januar 14, 2009

دارالمجانین بهلول همه گاوهای جهان و تمام سران جمهوری (!) اسلامی را به صورت رایگان بستری می کند

دارالمجانین بهلول
تمام سران جمهوری (!) اسلامی را
به صورت رایگان بستری می کند


اعتراض گاوهای جهان به مردم ایران


بر اساس تقویم چینی ها ، امسال یعنی سال جدید میلادی به حیوان مفیدی مثل گاو منتصب شده است . امسال سال گاو است و اعلام شده که باید سال خوبی هم باشد .

به دنبال این اعلام ، نمایندگان گاوهای جهان در شهر " دهلی نو " گرد هم آمده و یک اجلاس فوری و اضطراری تشکیل دادند .

گاوها که در یکی از خیابانهای دهلی به طول 200 کیلومتر و در کارگروههای مختلف گردآمده بودند ، اعتراض رسمی خود را به مردم ایران اعلام کرده و خواسته اند که از مقایسه مسئولین کشورشان با آنها اکیدا خودداری نمایند .

گاوها در دردنامه خود آورده اند :
متاسفانه مردم ایران در بیشتر مواردی که با مشکلی روبرو می شوند، برای مثال زمانی که رئیس جمهور آنها حرفی می زند ، می گویند که به اندازه یک گاو نمی فهمد ، یا زمانی که وزیر رفاه می گوید که در ایران فقر نداریم ، مردم همگی با هم می گویند که این مرتیکه چقدر گاو است! ودر کل مردم ایران ،تمام سران حکومت خود را با ما مقایسه می نمایند .

ما به این آپارتاید توسط مردم ایران اعتراض کرده و از آنها می خواهیم که برای کارهای خود از دیگر حیوانات استفاده نمایند . این همه حیوان مثل عنتر ،خرچسونه ، نسناس ، میمون ، چیتا ، چی توز هستند که در ایران کاربرد بیشتری دارند .

لذا ما در ابتدا در شیرهای خود آب ریخنه و تحویل مردم ایران می دهیم و در صورت تکرار ، توسط سازمان ملل آنها را تحریم می کنیم .
به دنبال این اعتراضات ، سعید مرتضوی دادستان تهران به عنوان مدعی العموم ناراحتی گاو ها را مبحثی عمومی تلقی کرده که احتیاجی به شاکی خصوصی ندارد و وی مستقیما مردم ایران را به دادگاه فرا خواهند خواند .

شیرین عبادی و محمد شریف وکالت مردم ایران را در مقابل گاوهای داخلی به عهده خواهند داشت.