Samstag, Januar 17, 2009

تله‌ویزیون بی‌بی سکینه هم رفت روی هوا

خسن آقا

وقتی که دایی جان ناپلئون زنده می‌شود


هرچه کردم در مقابل این وسوسه مقاومت کنم دروغ چرا به قول مشت قاسم تا قبر آ آ آ، نشد که نشد!

تله‌ویزیون بی‌بی سکینه هم رفت روی هوا! قبل از اینکه روی هوا برود گمان می‌کردم یک چیزی خواهد بود در قد و اندازه دیگر تلویزیون‌های خارج از کشور، ولی پس از اینکه دولت فخیمه این فیل را هوا کرد، دیدم‌ای آقا! دروغ چرا این فیل نه از آن فیل‌ها ست که گمان می‌کردیم! فیلی ست چنان بزرگ که آدم را به وحشت می‌اندازد. فقط برای اینکه تجسم کنید این فیل چقدر گنده است، کافی است بگویم که حتی در رسانه‌های نروژی هم هوا شدنش منعکس شد. تازه نیازی نیست که به این گونه استدلالها دست بزنیم تا گندگی این فیل را تجسم کنیم، کافی است تعداد مجریان، خبرنگاران و مسئولین کوچک و بزرگ آنرا بشمارید و این تعداد را ضرب در یک چیزی حدود 50-60 هزار پوند بکنیم بعد هم مخارج دیگر را به آن بیفزایم تا بفهمیم چه بودجه سالانه‌ای پشت این رسانه خوابیده. دروغ چرا گویا حق با دایی جان باشد هر چی می‌کشیم از دست این انگلیسی‌ها ست. یکی نیست از سیاست گذاران انگلیسی بپرسد چه منافعی پشت این سیاست سنگر گرفته که در وضع اقتصادی بد انگلیس این همه پول را خرج ملت ایران می‌کنند!

دروغ چرا اگر برای دوستی با ملت ایران این رسانه علم شده، بهترین کار برای دوستی با ملت ایران این است که آخوندها را به لندن راه ندهید، همین یک عمل به تنهایی می‌تواند روابط بین ملت ایران و دولت فخیمه را بهتر کند، نیازی به این همه پول خرج کردن نیست، ولی وقتی انگلیسی‌های خسیس این همه پول خرج می‌کنند، دروغ چرا یک مرتبه می‌بینی رگ دایی جان ناپلئونی ما هم ورم می‌کند و آنتن‌های ماهواره مان بالا می‌رود تا ببینیم چه خبر شده که دولت فخیمه فیلی به این گندگی هوا کرده.

برای خاتمه به این تله‌ویزیون پیشنهاد می‌کنم، جهت جذب مخاطب هم که شده در اسرع وقت فیلم دایی جان ناپلئون
را در راس برنامه ها قرار دهند و حداقل هفته‌ای یک بار این فیلم را نمایش دهند، این عمل هم برای باد فتق ملکه خوب است و هم ممکن است روابط ملت ایران را با دولت فخیمه کمی بهبود یابد.